Fakta om moral
Klikk her for å se eller dele tekstboksene med andre

Fakta om moral
Moral er et produkt av evolusjon og menneskelig erfaring.

Lær mer

Det er ikke bare mennesket som handler moralsk; også noen dyrearter fremviser moralsk atferd.

Lær mer

Ettersom moral er et resultat av evolusjon kan man si at alle samfunn og kulturer har en oppfatning av moral.

Lær mer

Spedbarn fremviser det man kan kalle for moralsk atferd allerede før utviklingen av andre kognitive og motoriske ferdigheter.

Lær mer


Følgende forskere har gitt sin tilslutning til og godkjent de fire påstandene nevnt over:

Debra Lieberman, Ph.D.
The University of Miami
Joshua D. Greene, Ph.D.
Harvard University
Donald Brown, Ph.D.
University of California, Santa Barbara
Oliver Scott Curry, Ph.D.
The University of Oxford
Frans de Waal, Ph.D.
Emory University
Peter DeScioli, Ph.D.
Stony Brook University
Herbert Gintis, Ph.D.
The University of Massachusetts, Amherst
Peter Singer
Princeton University
Jessica Pierce, Ph.D.
The University of Colorado
 

Klikk her for anbefalt lesning


Klikk her for vitenskapelige studier på området

Select Language:

English

Español

Français

Deutsch

Português (Brasil)

Português (Europa)

Nederlands

Italiano

Svenska

Русский

Bahasa Indonesia

Český

Türkçe

עברית

فارسی

العَرَبِيةُ‎‎

Norsk

官话Esperanto

More translations
coming soon!

The Brights' Net
P.O. Box 163418
Sacramento, CA 95816 USA

E-mail: the-brights@the-brights.net
To be counted as a Bright, please use the registration form.

Copyright © 2022 The Brights' Network. All rights reserved.

 

Creative Commons License
"the brights" logo by The Brights' Net is licensed under a Creative Commons License.
Based on a work at the-brights.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://the-brights.net.