برای مشاهده یا به اشتراک گذاری دادهنمایی اینجا را کلیک کنید

حقیقت اخلاق
اخلاق محصول فرگشت و تجربه انسانی است

بیشتر بدانید
اخلاق منحصر به نوع بشر نیست: عناصر آن را میتوان در روابط دیگر حیوانات نیز مشاهده کرد

بیشتر بدانید

از انجای که اخلاق در اثر فرگشت به وجود امده است در تمام جوامع و فرهنگها وجود دارد.

بیشتر بدانید
نوزادان علائم اخلاقی را حتی قبل از انکه تجربه زندگی طولانی مدتی در دنیا داشته باشند از خود بروز میدهند.

بیشتر بدانید


چهار عبارت بالا به شکلی رسمی تر از طرف دانشمندان زیر بررسسی و تصدیق شده است.

Debra Lieberman, Ph.D.
The University of Miami
Joshua D. Greene, Ph.D.
Harvard University
Donald Brown, Ph.D.
University of California, Santa Barbara
Oliver Scott Curry, Ph.D.
The University of Oxford
Frans de Waal, Ph.D.
Emory University
Peter DeScioli, Ph.D.
Stony Brook University
Herbert Gintis, Ph.D.
The University of Massachusetts, Amherst
Peter Singer
Princeton University
Jessica Pierce, Ph.D.
The University of Colorado
 

برای خواندنیهای ییشنهادی اینجا را کلیک کنید


برای کشف مطالعات علمی اینجا را کلیک کنید

Select Language:

English

Español

Français

Deutsch

Português (Brasil)

Português (Europa)

Nederlands

Italiano

Svenska

Русский

Bahasa Indonesia

Český

Türkçe

עברית

فارسی

العَرَبِيةُ‎‎

Norsk

官话Esperanto

More translations
coming soon!

The Brights' Net
P.O. Box 163418
Sacramento, CA 95816 USA

E-mail: the-brights@the-brights.net
To be counted as a Bright, please use the registration form.

Copyright © 2022 The Brights' Network. All rights reserved.

 

Creative Commons License
"the brights" logo by The Brights' Net is licensed under a Creative Commons License.
Based on a work at the-brights.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://the-brights.net.