Reality About Human Morality


Moral är en produkt av evolutionen och mänsklig erfarenhet.

Moral förekommer inte enbart
bland människor; inslag av moral förekommer bland andra
djur-relationer.


På grund av att moral är förvärvad genom evolutionen, förekommer
den i alla samhällen och kulturer.


Barn uppvisar tecken på moral även innan de har upplevt speciellt mycket av världen.


Mera formella uttalanden av de 4 påståendena ovan har granskats och bekräftats av följande forskare:

Debra Lieberman, Ph.D.
The University of Miami
Joshua D. Greene, Ph.D.
Harvard University
Donald Brown, Ph.D.
University of California, Santa Barbara
Oliver Scott Curry, Ph.D.
The University of Oxford
Frans de Waal, Ph.D.
Emory University
Peter DeScioli, Ph.D.
Stony Brook University
Herbert Gintis, Ph.D.
The University of Massachusetts, Amherst
Peter Singer
Princeton University
Jessica Pierce, Ph.D.
The University of Colorado
 

Select Language:

English

Español

Français

Deutsch

Português (Brasil)

Português (Europa)

Nederlands

Italiano

Svenska

Русский

Bahasa Indonesia

Český

Türkçe

עברית

فارسی

العَرَبِيةُ‎‎

Norsk

官话Esperanto

More translations
coming soon!

The Brights' Net
P.O. Box 163418
Sacramento, CA 95816 USA

E-mail: the-brights@the-brights.net
To be counted as a Bright, please use the registration form.

Copyright © 2022 The Brights' Network. All rights reserved.

 

Creative Commons License
"the brights" logo by The Brights' Net is licensed under a Creative Commons License.
Based on a work at the-brights.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://the-brights.net.