Barn uppvisar tecken på moral även innan de har upplevt speciellt mycket av världen.

Ny forskning om barn-moral visar att, med början vid 14 månaders ålder, barn spontant hjälper andra utan förväntan på någon belöning (Warneken & Tomasello, 2007).

Det har skett en explosion av moralforskning  med spädbarn de senaste decenniet. Experimentella studier visar nu att redan spädbarn uppvisar medfödda tendenser till att hjälpa andra.

Tänk på den nya forskningen med dockor och spädbarn: En docka hjälper (en person). En annan docka hindrar (en annan person). Spädbarnen observerar det tillmötesgående och ohjälpsamma uppförandet. Spädbarn så unga som tre månader reagerar olika gentemot dessa dockor.

Sex-månaders spädbarn reagerar även positivt mot personer som hjälper andra. Vid 18 månaders ålder hjälper barnen själva beredvilligt andra att uppnå sina mål. Prosocialt beteende har visats dyka upp hos barn så unga som två år. Och så vidare.

Trots att den är populär, den felaktiga föreställningen att människor till sin natur är födda själviska, och sedan gradvis blir moraliska genom religiös undervisning, saknar evidens. Till exempel, i en uppsättning experiment, en person sträcker sig efter ett föremål utan att lyckas nå det. De flesta spädbarn överlämnar hjälpsamt föremålet. Till och med 14-månaders barn rör på sig för att hjälpa till. I medeltal, barn hjälpte andra inom 6.9 sekunder i experimentella försök.

Tidig utveckling av moraliskt beteende kastar ljus på frågan varför trosföreställningar och världsbilder inte är nödvändiga för uppkomsten av moral. Samarbetsvillighet, moraliska omdömen, jämlikhet, sociala bedömningar och proaktivt hjälpande är medfödda och universella.

Påstående 3
Hemsida

Referenser

 • Banerjee, K., & Bloom, P. (2017). You get what you give: Children's karmic bargaining. Developmental Science, 20(5). PDf
 • Cummins, D.D. (1996). Evidence for the innateness of deontic reasoning. Mind and Language, 11, 160–190. PDf
 • Cummins, D.D. (1996). Evidence of deontic reasoning in 3- and 4-year-olds. Memory and Cognition, 24, 823–29.
 • Engelmann, J. M., Herrmann, E., Rapp, D., & Tomasello, M. (2016). Young children (sometimes) do the right thing even when their peers do not. Cognitive Development, 39, 86-92. PDf
 • Fehr, E., Bernhard, H., & Rockenbach, B. (2008). Egalitarianism in young children. Nature454(7208), 1079-1083. PDf
 • Feiman, R., Carey, S., & Cushman, F. (2015). Infants’ representations of others’ goals: Representing approach over avoidance. Cognition, 136, 204-214.PDF
 • Hamlin, J. K., Wynn, K., & Bloom, P. (2007). Social evaluation by preverbal infants. Nature, 450, 557-559. PDF
 • Hamlin, J.K., Wynn, K., & Bloom, P. (2010). Three-month-olds show a negativity bias in their social evaluations. Developmental Science, 13(6), 923-929. PDF
 • Hardecker, S., & Tomasello, M. (2017). From imitation to implementation: How two‐and three‐year‐old children learn to enforce social norms. British Journal of Developmental Psychology, 35(2), 237-248. PDF
 • Heiphetz, L., Lane, J. D., Waytz, A., & Young, L. L. (2018). My mind, your mind, and God's mind: How children and adults conceive of different agents’ moral beliefs. British Journal of Developmental Psychology.PDF
 • Heiphetz, L., Gelman, S. A., & Young, L. L. (2017). The perceived stability and biological basis of religious beliefs, factual beliefs, and opinions. Journal of Experimental Child Psychology, 156, 82-98.PDF
 • Heiphetz, L., Lane, J. D., Waytz, A., & Young, L. L. (2015). How Children and Adults Represent God's Mind. Cognitive science.PDF
 • Heiphetz, L., Spelke, E. S., & Young, L. L. (2015). In the name of God - How children and adults judge agents who act for religious versus secular reasons. Cognition, 144, 134-149.PDF
 • Hepach, R., Haberl, K., Lambert, S., & Tomasello, M. (2017). Toddlers help anonymously. Infancy, 22(1), 130-145.PDF
 • Hepach, R., Kante, N., & Tomasello, M. (2017). Toddlers help a peer. Child Development, 88(5), 1642-1652.PDF
 • Hepach, R. & Warneken, F. (2018). Early development of prosocial behavior: Revealing the foundation of human prosociality. Current Opinion in Psychology, 20, iv-viii.PDF
 • Herrmann, E., Engelmann, J. M., & Tomasello, M. (2019). Children engage in competitive altruism. Journal of Experimental Child Psychology, 179, 176-189.PDF
 • Kachel, U., Svetlova, M., & Tomasello, M. (2018). Three‐year‐olds’ reactions to a partner's failure to perform her role in a joint commitment. Child Development, 89(5), 1691-1703. PDf
 • Leslie, A.M., Knobe, J., & Cohen, A. (2006). Acting intentionally and the side-effect effect: 'Theory of mind' and moral judgment. Psychological Science17,421–427. PDf
 • Leslie, A.M., Mallon, R., & DiCorcia, J.A. (2006). Transgressors, victims, and cry babies: Is basic moral judgment spared in autism? Social Neuroscience1 (3), 270 – 283. PDF
 • McAuliffe, K., Blake, P. R., Steinbeis, N., & Warneken, F. (2017). The developmental foundations of human fairness. Nature Human Behaviour, 1(2), 0042. PDF
 • Riedl, K., Jensen, K., Call, J., & Tomasello, M. (2015). Restorative justice in children. Current Biology, 25(13), 1731-1735.PDF
 • Rossano, F., Fiedler, L., & Tomasello, M. (2015). Preschoolers’ understanding of the role of communication and cooperation in establishing property rights. Developmental psychology, 51(2), 176.PDF
 • Sánchez-Amaro, A., Duguid, S., Call, J., & Tomasello, M. (2019). Chimpanzees and children avoid mutual defection in a social dilemma. Evolution and Human Behavior, 40(1), 46-54. PDF
 • Siposova, B., Tomasello, M., & Carpenter, M. (2018). Communicative eye contact signals a commitment to cooperate for young children. Cognition, 179, 192-201. PDF
 • Tasimi, A., & Young, L. (2016). Memories of good deeds past- the reinforcing power of prosocial behavior in children. Journal of Experimental Child Psychology, 147, 159-166. PDF
 • Tomasello, M., & Gonzalez-Cabrera, I. (2017). The role of ontogeny in the evolution of human cooperation. Human Nature, 28(3), 274-288. PDF
 • Ulber, J., Hamann, K., & Tomasello, M. (2017). Young children, but not chimpanzees, are averse to disadvantageous and advantageous inequities. Journal of Experimental Child Psychology, 155, 48-66.PDF
 • Ulber, J., Hamann, K., & Tomasello, M. (2015). How 18-and 24-month-old peers divide resources among themselves. Journal of experimental child psychology, 140, 228-244.PDF
 • Vaish, A., Herrmann, E., Markmann, C., & Tomasello, M. (2016). Preschoolers value those who sanction non-cooperators. Cognition, 153, 43-51. PDF
 • Vogelsang, M., & Tomasello, M. (2016). Giving is nicer than taking: Preschoolers reciprocate based on the social intentions of the distributor. PLoS One, 11(1)- e0147539. PDF
 • Warneken, F. (2016). Insights into the biological foundation of human altruistic sentiments. Current Opinion in Psychology, 7, 51-56. PDF
 • Warneken, F. (2013). The development of altruistic behavior: Helping in children and chimpanzees. Social Research, 80(2), 431-442. PDF
 • Warneken, F. (2013). Young children proactively remedy unnoticed accidents. Cognition, 126(1), 101-108. PDF
 • Warneken, F. , Hare, B., Melis, A.P., Hanus, D., & Tomasello, M. (2007). Spontaneous altruism by chimpanzees and young children. PLoS Biology, 5(7), e184. PDF
 • Warneken, F., & Tomasello, M. (2006). Altruistic helping in human infants and young chimpanzees. Science311(5765), 1301-1303. PDF
 • Warneken, F., & Tomasello, M. (2007). Helping and cooperation at 14 months of age. Infancy, 11(3), 271-294. PDF
 • Warneken, F., & Tomasello, M. (2009). Varieties of altruism in children and chimpanzees. Trends in Cognitive Sciences, 13(9), 397-402. PDF
 • Warneken, F., Chen, F., & Tomasello, M. (2006). Cooperative activities in young children and chimpanzees. Child Development, 77 (3), 640-663. PDF
 • Wynn, K., Bloom, P., Jordan, A., Marshall, J., & Sheskin, M. (2017). Not noble savages after all: Limits to early altruism. Current Directions in Psychological Science, 0963721417734875. PDF
The studies linked on this page are accessible via the researchers' websites and other public domain sources. If not linked, those studies are only available via academic journals.

Select Language:

English

Español

Français

Deutsch

Português (Brasil)

Português (Europa)

Nederlands

Italiano

Svenska

Русский

Bahasa Indonesia

Český

Türkçe

עברית

فارسی

العَرَبِيةُ‎‎

Norsk

官话Esperanto

More translations
coming soon!

The Brights' Net
P.O. Box 163418
Sacramento, CA 95816 USA

E-mail: the-brights@the-brights.net
To be counted as a Bright, please use the registration form.

Copyright © 2021 The Brights' Network. All rights reserved.

 

Creative Commons License
"the brights" logo by The Brights' Net is licensed under a Creative Commons License.
Based on a work at the-brights.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://the-brights.net.