På grund av att moral är förvärvad genom evolutionen, förekommer den i alla samhällen och kulturer.

Eftersom de förekommer i alla mänskliga kulturer utan några kända undantag, är moraliska universalia som de som visas här med största sannolikhet psykologiska fenomen härstammande från evolutionen (Brown, 1991).

Antropologen Donald E. Brown väntade sig inte att than skulle upptäcka den moraliska enigheten hos mänskligheten. Men det gjorde han.

Vetenskapsmannen letade efter beteendemässiga eller kognitiva egenskaper som var gemensamma för alla neurologiskt normala människor, oavsett vilken kultur de tillhörde. Hans idé var att göra upp en lista på ”mänskliga universalia” i alla samhällen.

Hans projekt blottlade ett antal oföränderliga etiska mönster som fanns i varenda samhälle.

Tros- och tankesystem på alla kontinenter var brokiga och skiftande. Trots det, vartenda ett förbjöd vissa handlingar. Våldtäkt? – förbjudet. Mord? – förbjudet i alla.

Andra gemensamma drag  identifierades. Empati, till exempel. Samarbete. Skam. Begreppet rättvisa. Och så vidare. Från utvecklade västerländska demokratier till isolerade inhemska samhällen – “moraliska universalia”.

Decennier av tvärkulturell forskning har visat att inget samhälle har monopol på gott beteende. Moraliskt mänskligt handlande beror inte på den religion eller gudom man föredrar, vilket pekar på dess evolutionära rötter.

Det finns nu en stor mängd forskning från hela världen om moral tvärs över kulturer, en del av den bygger på de moraliska universalia som Brown upptäckte. Socialvetaren Ara Norenzayan summerar: “… Religionens anknytning till moralen varierar i kulturerna; denna länk är svag eller frånvarande i småskaliga grupper, och blir fast i formen efterhand som gruppstorlek och samhällelig komplexitet ökar över tid och mellan samhällen.

Påstående 2
Påstående 4

Referenser

 • Aime, H., Broesch, T., Aknin, L. B., & Warneken, F. (2017). Evidence for proactive and reactive helping in two-to five-year-olds from a small-scale society. PLoS One, 12(11), e0187787.
 • Apicella, C. L. (2018). High levels of rule-bending in a minimally religious and largely egalitarian forager population. Religion, Brain & Behavior, 8(2), 133-148.
 • Blake, P. R., Corbit, J., Callaghan, T. C., & Warneken, F. (2016). Give as I give: Adult influence on children’s giving in two cultures. Journal of Experimental Child Psychology, 152, 149-160.
 • Blake, P.R., McAuliffe, K., Corbit, J., Callaghan, T.C., Barry, O., Bowie, A., Kleutsch, L., Kramer, K.L., Ross, E., Vongsachang, H., Wrangham, R., & Warneken, F., (2015) The ontogeny of fairness in seven societies. Nature, 528, 258–261.
 • Boyd R., Gintis H., Bowles S., & Richerson P.J. (2003). The evolution of altruistic punishment. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 100, 3531-3535.
 • Brown, D.E. (1991). Human universals. New York : McGraw-Hill.
 • Bursztyn, L., Fiorin, S., Gottlieb, D., & Kanz, M. (2015). Moral incentives - Experimental evidence from repayments of an Islamic credit card (No. w21611). National Bureau of Economic Research.PDF
 • Cushman, F., Young, L., & Hauser, M.D. (2007). The role of conscious reasoning and intuition in moral judgments: Testing three principles of harm. Psychological Science, 17 (12), 1082-89. PDF
 • Dahlsgaard, K., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2005). Shared virtue: The convergence of valued human strengths across culture and history. Review of General Psychology, 9(3), 203-213. PDF
 • Fehr E., Fischbacher, U. & Gachter, S. (2002). Strong reciprocity, human cooperation, and the enforcement of social norms. Human Nature, 13:1-25. PDF
 • Fiddick, L. (2003). Is there a faculty of deontic reasoning? A critical reevaluation of abstract deontic versions of the Wason selection task. In D. Over (Ed.), Evolution and the psychology of thinking: The debate. (pp. 33-60). Psychology Press. PDF
 • Fiddick, L. (2004). Domains of deontic reasoning: Resolving the discrepancy between the cognitive and moral reasoning literatures. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 57A, 447-474. PDF
 • Geipel, J., Hadjichristidis, C., & Surian, L. (2015). The foreign language effect on moral judgment- The role of emotions and norms. PloS one, 10(7), e0131529.PDF
 • Gintis, H., Bowles, S., Boyd, R. & Fehr, E. (2003). Explaining altruistic behavior in humans. Evolution and Human Behavior, 24, 153-172. PDF
 • Graham, J., Meindl, P., Beall, E., Johnson, K. M., & Zhang, L. (2016). Cultural differences in moral judgment and behavior, across and within societies. Current Opinion in Psychology, 8, 125-130.PDF
 • Henrich, J., Boyd, R., Bowles, S., Camerer, C., Fehr, E., Gintis, H., . . . Tracer, D. (2005). 'Economic Man' in cross-cultural perspective: Behavioral experiments in 15 small-scale societies. Behavioral and Brain Sciences, 28(6), 795–855. PDF
 • Johnson, D.D.P. (2005) God's punishment and public goods: A test of the supernatural punishment hypothesis in 186 world cultures. Human Nature, 16 (4), 410–446. PDF
 • Lieberman, D. & Symons, D. (1998).  Sibling incest avoidance: From Westermarck to Wolf. Quarterly Review of Biology, 73 (4), 463–466.
 • Lieberman, D. (2007). Moral sentiments relating to incest: Discerning adaptations from by–products. In W. Sinnott–Armstrong (Ed.), Moral Psychology Volume 1: The Evolution of Morality. Cambridge, MA : MIT Press.
 • Lieberman, D., Tooby, J. & Cosmides, L. (2003). Does morality have a biological basis? An empirical test of the factors governing moral sentiments regarding incest. Proceedings of the Royal Society, London B, 270, 819–826. PDF
 • McNamara, R. A., Norenzayan, A., & Henrich, J. (2016). Supernatural punishment, in-group biases, and material insecurity- Experiments and ethnography from Yasawa, Fiji. Religion, Brain & Behavior, 6, 34-55. PDF
 • Newman, G. (1976). Comparative Deviance: Perception and law in six cultures.
 • Norenzayan, A., Shariff, A. F., Gervais, W. M., Willard, A. K., McNamara, R. A., Slingerland, E., & Henrich, J. (2016). The cultural evolution of prosocial religions. Behavioral and Brain Sciences, 39.PDF
 • Norenzayan, A. (2016). Theodiversity. Annual Review of Psychology, 67, 465-488.PDF
 • Norenzayan, A. (2016). Psychology, Cultural Evolution, and Religious Diversity. Annual review of psychology, 67(1).PDF
 • Norenzayan, A., & Gervais, W. M. (2013). Secular rule of law erodes believers’ political intolerance of atheists. Religion, Brain, and Behavior. PDF
 • O’Neill, P., & Petrinovich, L. (1998). A Preliminary Cross-Cultural Study of Moral Intuitions. Evolution and Human Behavior, 19(6), 349-367.
 • Purzycki, B. G., Henrich, J., Apicella, C., Atkinson, Q. D., Baimel, A., Cohen, E.,...& Norenzayan, A. (2017). The evolution of religion and morality: a synthesis of ethnographic and experimental evidence from eight societies. Religion, Brain & Behavior, 1-32.
 • Purzycki, B. G., Ross, C. T., Apicella, C., Atkinson, Q. D., Cohen, E., McNamara, R. A., ... & Henrich, J. (2018). Material security, life history, and moralistic religions: A cross-cultural examination. PLoS One, 13(3), e0193.
 • Roes, F. L., & Raymond, M. (2003). Belief in moralizing gods. Evolution and Human Behavior, 24, 126–35.
 • Schaefer, M., Haun, D. B. M., & Tomasello, M. (2015). Fair is not fair everywhere. Psychological Science, 26(8), 1252-1260.PDF
 • Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of Social Issues, 50(4), 19-45. PDF
 • Shariff, A. F., & Norenzayan, A. (2011). Mean gods make good people - Different views of God predict cheating behavior. The International Journal for the Psychology of Religion, 21(2), 85-96.PDF
 • Shariff, A. F., & Rhemtulla, M. (2012). Divergent effects of beliefs in heaven and hell on national crime rates. PLoS ONE, 7(6).PDF
 • Smith, K., Larroucau, T., Mabulla, I. A., & Apicella, C. L. (2018). Hunter-gatherers maintain assortativity in cooperation despite high-levels of residential change and mixing. Current Biology, 28, 1-6, 856.PDF
 • Smith, D., Dyble, M., Major, K., Page, A. E., Chaudhary, N., Salali, G. D., ... & Mace, R. (2019). A friend in need is a friend indeed: Need-based sharing, rather than cooperative assortment, predicts experimental resource transfers among Agta hunter-gatherers. Evolution and Human Behavior, 40(1), 82-89.PDF
 • Sugiyama, L.S., Tooby, J. & Cosmides, L. (2002). Cross-cultural evidence of cognitive adaptations for social exchange among the Shiwiar of Ecuadorian Amazonia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(17) , 11537-11542. PDF
 • Sznycer, D., De Smet, D., Billingsley, J., & Lieberman, D. (2016). Coresidence duration and cues of maternal investment regulate sibling altruism across cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 111(2), 159. PDF
 • Sznycer, D., Tooby, J., Cosmides, L., Porat, R., Shalvi, S., & Halperin, E. (2016). Shame closely tracks the threat of devaluation by others, even across cultures. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(10), 2625-2630. PDF
 • Sznycer, D., Xygalatas, D., Agey, E., Alami, S., An, X.-F., Ananyeva, K. I., Atkinson, Q. D., Broitman, B. R., Conte, T. J., Flores, C., Fukushima, S., Hitokoto, H., Kharitonov, A. N., Onyishi, C. N., Onyishi, I. E., Romero, P. P., Schrock, J. M., Snodgrass J. J., Sugiyama, L. S., Takemura, K., Townsend, C., Zhuang, J.-Y., Aktipis, C. A., Cronk, L., Cosmides, L., & Tooby, J. (2018). Cross-cultural invariances in the architecture of shame. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(39), 9702–9707. PDF
 • Thornhill, N. W. (1991). An evolutionary analysis of rules regulating human inbreeding and marriage. Behavioral and Brain Sciences, 14(02), 247-261.
 • Wade, M.J., & Breden, F. (1980). The evolution of cheating and selfish behavior. Behavioral Ecology and Sociobiology, 7 (3), 167-172.
 • Wattles, J. (1996). The golden rule. Oxford : Oxford University Press.
 • Weeden, J., & Kurzban, R. (2013). What predicts religiosity? A multinational analysis of reproductive and cooperative morals. Evolution and Human Behavior, 34(6) 440-445.
 • Wenegrat, B., Castillo-Yee, E. & Abrams, L. (1996). Social norm compliance as a signaling system: Studies of fitness-related attributions consequent on a group norm violation. Ethology and Sociobiology, 17 (6), 417-424.
 • Westermarck, E. A. (1906). The Origin and Development of the Moral Ideas. London: Macmillan
 • Wiessner, P. (2005). Norm enforcement among the Ju/'hoansi Bushmen: A case of strong reciprocity? Human Nature, 16, 115-145. PDF
 • Wu, J. J., Ji, T., He, Q. Q., Du, J., & Mace, R. (2015). Cooperation is related to dispersal patterns in Sino-Tibetan populations. Nature Communications, 6.PDF
 • Xygalatas, D., Klocová, E. K., Cigán, J., Kundt, R., Mano, P., Kotherová, and Kanovsky, M. (2015). Location location location - Effects of cross-religious primes on.PDF
The studies linked on this page are accessible via the researchers' websites and other public domain sources. If not linked, those studies are only available via academic journals.

Select Language:

English

Español

Français

Deutsch

Português (Brasil)

Português (Europa)

Nederlands

Italiano

Svenska

Русский

Bahasa Indonesia

Český

Türkçe

עברית

فارسی

العَرَبِيةُ‎‎

Norsk

官话Esperanto

More translations
coming soon!

The Brights' Net
P.O. Box 163418
Sacramento, CA 95816 USA

E-mail: the-brights@the-brights.net
To be counted as a Bright, please use the registration form.

Copyright © 2021 The Brights' Network. All rights reserved.

 

Creative Commons License
"the brights" logo by The Brights' Net is licensed under a Creative Commons License.
Based on a work at the-brights.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://the-brights.net.