טענה מדעית מס' 2


המוסריות אינה בלעדית לבני אדם; ניתן להבחין ביסודות של מוסריות ביחסים בין בעלי חיים אחרים.

אמפתיה, הוגנות, הדדיות והתנהגויות מוסריות אחרות קדמו במיליוני שנים להופעתן של דתות אנושיות במיליוני שנים (deWaal, 2013).

רבים מאמינים כי המין שלנו מקבל בלעדית את המוסריות מהאל או מאלים. האם כך הדבר?

השקפה זאת לבטח נפוצה מאד. אף על פי כן, העובדות אינן תומכות באמונה מופרכת זו.

מתצפיות מדענים אנו מתחילים להפנים כי האנושות, הומו סאפיינס, הוא רק מין אחד מהמון מינים בעלי מוסריות-מלידה. הביטו בפעולות הגומלין בחברת קופי-אדם. למעלה מ-%90 מפעולות אלה מאגדות ומשתפות ורק מיעוטן תחרותיות או מפלגות.

דוגמאות אחרות של התנהגות מוסרית:

 • קופי דיאנה עוזרים אחד לשני להשיג מזון.
 • עדר פילים פותח שער מכלאה כדי לעזור לאנטילופות כלואות להימלט.
 • חתולה בשם ליבי מנחה את חברהּ קשיו, כלב זקן, עיוור, וחירש, הרחק ממכשולים ולקראת מזון.
 • חולדה בכלוב מסרבת לדחוף מנוף המניב לה מזון בראותה שחולדה אחרת מקבלת הלם חשמלי מכך.

כפי שמעיר האתולוג הנודע מארק ביקוף לגבי בני האדם, "אנו לא הנוכחים הבלעדיים בזירה המוסרית".

עזרה, שיתוף פעולה ודאגה-לזולת הן לא תכונות בלעדיות של בני האדם הנרכשות דרך כתבי קודש או אלהויות. קופי-האדם הקרובים לנו ביותר, השימפנזים (החולקים 98% מהגנים שלנו), מציגים גם הם תכונות אלה. איכויות מסוג זה הינן מרכזיות להתפתחות פילוגנטית מאבות קדמונים משותפים. הן נצפו אפילו במינים שעל ענפי עץ האבולוציה הרחוקים מאד מאיתנו.

טענה מס' 1
טענה מס' 3

סימוכין

 • Aureli, F., & de Waal, F. B. M. (Eds.). (2000). Natural conflict resolution. Berkeley: University of California Press. 
 • Axelrod, R., & Hamilton, W. (1981). The evolution of cooperation. Science, 211, 1390-1396. PDF
 • Brosnan, S. F., & de Waal, F. B. M. (2003). Monkeys reject unequal pay. Nature, 425, 297–299. PDF
 • Chen, K. & Hauser, M.D. (2005). Modeling reciprocation and cooperation in primates: Evidence for a punishing strategy. Journal of Theoretical Biology, 235, 5-12.
 • Church, R. M. (1959). Emotional reactions of rats to the pain of others. Journal of Comparative and Physiological Psychology52(2), 132.
 • Coyte, K.Z., Schluter, J. and Foster, K.R. (2015). The ecology of the microbiome- Networks, competition, and stability. Science 350 (626) 663-666. PDF
 • Crespi, B. J. (2001). The evolution of social behaviour in microorganisms. Trends in Ecology & Evolution, 16(4), 178-183. PDF
 • De Waal, F. B. (2008). Putting the altruism back into altruism: The evolution of empathy. Annual Review of Psychology59, 279-300. PDF
 • De Waal, F. B., Leimgruber, K., & Greenberg, A. R. (2008). Giving is self-rewarding for monkeys. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(36), 13685-13689. PDF
 • Engelmann, J. M., Clift, J. B., Herrmann, E., & Tomasello, M. (2017). Social disappointment explains chimpanzees' behaviour in the inequity aversion task. Proceedings of the Royal Society - B, 284(1861), 20171502. PDF
 • Engelmann, J. M., Herrmann, E., & Tomasello, M. (2015). Chimpanzees trust conspecifics to engage in low-cost reciprocity. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 282(1801) 20142803. PDF
 • Engelmann, J. M., Herrmann, E., & Tomasello, M. (2016). The effects of being watched on resource acquisition in chimpanzees and human children. Animal cognition, 19(1), 147-151.PDF
 • Grueneisen, S., Duguid, S., Saur, H., & Tomasello, M. (2017). Children, chimpanzees, and bonobos adjust the visibility of their actions for cooperators and competitors. Scientific Reports, 7(1), 8504.PDF
 • Hamilton, W. D. (1963). The evolution of altruistic behavior. The American Naturalist, 97, 354-356. PDF
 • Harcourt, A., & de Waal, F. B. M. (Eds.). (1992). Coalitions and alliances in humans and other animals. Oxford: Oxford University Press.
 • Maynard Smith, J., & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. Nature, 246, 15-18. PDF
 • Melis, A. P., Engelmann, J. M., & Warneken, F. (2018). Chimpanzee helping is real, not a byproduct. Nature Communications, 9(1), 615. PDF
 • Melis, A., & Tomasello, M. (2013). Chimpanzees’ strategic helping in a collaborative task. Biology Letters, 9, 2013. PDF
 • Melis, A.P., Warneken, F., Jensen, K., Schneider, A.C., Call, J., & Tomasello, M. (2011). Chimpanzees help conspecifics obtain food and non-food items. Proceedings of the Royal Society B, 278(1710), 1405-1413. PDF
 • Meloni, M. (2013). Moralizing biology: The appeal and limits of the new compassionate view of nature. History of the Human Sciences 26 (3), 82-106. PDF
 • Oliveira, N. M., Martinez-Garcia, E., Xavier, J., Durham, W. M., Kolter, R., Kim, W., & Foster, K. R. (2015). Biofilm formation as a response to ecological competition. PLoS Biology, 13(7). PDF
 • Pande, S., Shitut, S., Freund, L., Westermann, M., Bertels, F., Colesie, C., ... & Kost, C. (2015). Metabolic cross-feeding via intercellular nanotubes among bacteria. Nature Communications, 6. PDF
 • Pierce, J., & Bekoff, M. (2012). Wild justice redux: What we know about social justice in animals and why it matters. Social Justice Research, 25(2), 122-139. PDF
 • Range, F., Leitner, K., & Virányi, Z. (2012). The influence of the relationship and motivation on inequity aversion in dogs. Social Justice Research, 25(2).PDF
 • Sussman, R. W., Garber, P. A., & Cheverud, J. M. (2005). Importance of cooperation and affiliation in the evolution of primate sociality. American Journal of Physical Anthropology, 128(1), 84-97. PDF
 • Tomasello, M., & Call, J. (2018). Thirty years of great ape gestures. Animal Cognition, 1-9. PDF
 • Trivers R.L. (1971.) Evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, 46, 35-57. PDF
 • Trivers, R. L. (1985). Social evolution. Menlo Park, California: Benjamin/ Cummings.
 • Warneken, F. (2013). The development of altruistic behavior: Helping in children and chimpanzees. Social Research, 80(2), 431-442. PDF
 • Warneken, F. (2016). Insights into the biological foundation of human altruistic sentiments. Current Opinion in Psychology, 7, 51-56.PDF
 • Warneken, F., & Tomasello, M. (2006). Altruistic helping in human infants and young chimpanzees. Science, 2006, 1301-1303. PDF
 • Warneken, F., & Tomasello, M. (2009). Varieties of altruism in children and chimpanzees. Trends in Cognitive Sciences, 13(9), 397-402. PDF
 • Warneken, F., Chen, F., & Tomasello, M. (2006). Cooperative activities in young children and chimpanzees. Child Development, 77 (3), 640-663. PDF
 • Wolf, J. B., Howie, J. A., Parkinson, K., Gruenheit, N., Melo, D., Rozen, D., & Thompson, C. R. (2015). Fitness trade-offs result in the illusion of social success. Current Biology, 25(8), 1086-1090.PDF
The studies linked on this page are accessible via the researchers' websites and other public domain sources. If not linked, those studies are only available via academic journals.

Select Language:

English

Español

Français

Deutsch

Português (Brasil)

Português (Europa)

Nederlands

Italiano

Svenska

Русский

Bahasa Indonesia

Český

Türkçe

עברית

فارسی

العَرَبِيةُ‎‎

Norsk

官话Esperanto

More translations
coming soon!

The Brights' Net
P.O. Box 163418
Sacramento, CA 95816 USA

E-mail: the-brights@the-brights.net
To be counted as a Bright, please use the registration form.

Copyright © 2018 The Brights' Network. All rights reserved.

 

Creative Commons License
"the brights" logo by The Brights' Net is licensed under a Creative Commons License.
Based on a work at the-brights.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://the-brights.net.